Læseleg

LæseLeg er et pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i vuggestuen og børnehaven

Gennem dialogisk læsning og leg øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes.

Samtidig får børnene appetit på ord og bøger, og de bliver bedre til at udtrykke sig med deres egne ord.

På den måde øger LæseLeg børnenes trivsel og deres evne til at indgå i fællesskabet.

Der er stor forskel på små børns sproglige kompetencer. Nogle børn tilegner sig tidlig et stort, nuanceret sprog, mens andre børn har et lille sprog sammenlignet med deres jævnaldrende.

Et lille sprog er isolerende og kan have store konsekvenser for børns trivsel og senere skolegang, uddannelse og voksenliv.

Derfor skal vi støtte børn i at få flere ord og motivere deres glæde ved sproget – og jo tidligere vi gør en indsats, des bedre bliver resultatet.

Vores viden og indsats kan være det afgørende skub, der får et barn på ret kurs – ikke bare i vuggestuen eller børnehaven, men også på længere sigt.

Hvad går LæseLeg ud på?

LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for pædagoger og pædagogmedhjælpere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. LæseLeg giver samtidig børn gode læseoplevelser.

I LæseLeg læses den samme bog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for fx en uge med en stigende involvering af børnene.

I efterfølgende kreative aktiviteter med udgangspunkt i historien får børnene – ved at bruge deres hænder og deres fantasi – bogens handling og ord endnu mere ind under huden.

På den måde får børnene appetit på ord og bøger – og samtidig bliver de bedre til at udtrykke sig med deres egne ord og dermed til at indgå i fællesskabet.

Dialogisk læsning

I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter, betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i at børn udvikler flere sproglige færdigheder.
Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, under læsning og efter læsning:
Før læsningen
 Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til I historien. når I læser den sammen.
 Gør læsningen til noget trygt og særligt.
 Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende. Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.
Under læsningen
 Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
 Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit barn som medfortæller.
 Ved genlæsning, vis bogen frem og opfordr dit barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Tilføj gerne ny viden til dit barns viden.
Efter læsning
 Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at barnet husker dem og selv vil anvende dem.
Hvorfor er sproget så vigtigt?
Fordi sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

 

Åbningstider

Mandag-torsdag
Kl. 06.30-17.00 

Fredag
Kl. 06.30-16.30

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Vuggestuen

Solstuen: 49 28 43 10

Stjernestuen: 49 28 43 11

Månestuen: 49 28 43 12

 

Børnehaven

Uglestuen: 49 28 43 13

Grævlingestuen: 49 28 43 14

Muldvarpestuen: 49 28 43 15

 

Leder

Lotte Røpke: 25 31 12 00