Sygdom

Når et lille barn starter i institution, bliver det udsat for mange flere smittekilder end før, uanset den hygiejniske standard – som vi i øvrigt mener, er meget høj hos os. Samtidig er barnets immunforsvar endnu ikke færdigudviklet. Derfor er det sandsynligt, at dit barn bliver syg flere gange i løbet af det første år.

Mere om retningslinjer for sygdom