Børnenes daglige fysiske aktivitet

I Hallandsgården har vi mange Bobles produkter, trapper og kuperet arealer. Derfor bliver alle børn der går i vuggestue og børnehave hurtig meget gode til at bevæge sig op og ned ad trapper og på ujævnt terræn. Børnene bliver inddraget i daglige fysiske aktiviteter som oprydning, borddækning og hente mad. Børnene skal være selvhjulpne (i forhold til alder) med selv at tage tøj på og selv at klare så mange ting som muligt. Dette styrker både deres selvværd samt deres fin- og grovmotorik. Herudover sikrer vi fysisk aktivitet gennem:

 • Temauger for både vuggestue og børnehave med fokus på pædagogisk idræt

 • Cykeltræning med løbe- og pedalcykler på legepladsen

 • Deltagelse i Mini OL

 • En fast dag om ugen til Krop og bevægelse

 • Udeliv og leg på legeplads

 • Ture

 • Fredagsløb på marken (hver fredag)

 • Lege og bevægelsesaktiviteter (inde og ude)

 • Rytmik  

 • Cykeldage på veje og stier

 • Tumletid i vores Bobles rum.

 

Vi ser mange positive tegn på vores ekstra fokus på krop og bevægelse. Blandt andet oplever vi at børnene selv tager initiativ, så snart de ser rekvisitterne til en bevægelsesaktivitet. Vi oplever ligeledes at børnene i højere grad udfordrer sig selv motorisk, hvilket har stor indflydelse på børnenes selvværd da de oplever mestring og dermed tilegner sig nye kompetencer. For hele huset har DGI-certificeringen betydet at bevægelse er tænkt ind i dagligdagen som opmærksomhedspunkt og så har det øget bevægelsesglæden hos både børn og personale.