Fokusområder

Børns kropslighed er både en forudsætning og et udtryk for deres udvikling og læring. I vores bevægelsespolitik lægger vi derfor vægt på:

  • at tænke kost og sundhed ind som er en forudsætning for at barnet er i trivsel og kan være i bevægelse hver dag

  • at vores børns bevægelsesniveau lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for bevægelse

  • at alle Hallandsgårdens børn er glade, sunde og aktive børn

  • at børnene bevæger sig af lyst

  • at leg, idræt og bevægelse er værdigfuldt for alle børn og voksne

  • at gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet

  • at faglighed, engagement og højt humør kendetegner bevægelsesaktiviteter i Hallandsgården

  • at bevægelse styrker børnenes koncentration og indlæring

  • at bevægelse er værdifuld i forhold til at være inkluderet.