Læringsmål

  • At børnene oplever glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse.

  • At børnene styrker deres fysiske og psykiske sundhed ved at øge deres bevidsthed om sund levevis, herunder sammenhæng mellem kost og trivsel, velvære og glæden ved fysisk aktivitet.

  • At børnene øger deres bevidsthed omkring kropssprog og kroppens reaktioner.

  • At børnene udvikler kompetencer inden for deres nærmeste udviklingszone.