Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe et godt fundament, hvor alle børn udfordres til et liv med masser af bevægelse og oplever begejstring herved. Vi tænker sundhed og bevægelse som noget, der har stor betydning for barnets trivsel, selvværd og udvikling og tillige styrker fællesskabsfølelsen og relationsdannelsen børnene i mellem.

Vores værdiord er derfor følgende:

  • Begejstring
  • Udfordring
  • Fællesskab