Kulturtradition

Den mad vi tilbyder, skal give alle børn – uanset kulturel baggrund – lige mulighed for at spise sig mætte i et sundt, ernæringsrigtig måltid.

Forældre kan efter religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn.

Bestyrelsen kan løbende drøfte og aftale afvigelser i kosttilbudet i forhold til børnesammensætningen.