Hygiejne og sundhed

Vi har sammen med børnene skabt øget opmærksomhed på korrekt håndhygiejne. 
Vi har fortalt børnene om bakterier og vira og om hvordan vi kan blive syge af disse. Vi har arbejdet kreativt med temaet ved at producere bakterier i papmache, vi har lavet plancher og tegninger med udklip fra reklamer, med udgangspunkt i artikler vedr. hygiejne i hjemmet og til kroppen.
Vi har involveret forældrene ved at opfordre dem til, sammen med børnene, at finde emballager, der benyttes i hjemmet i forbindelse med hygiejniske gøremål.

Børnene har sammen med personalet afmærket med farverige mærkater, de steder i huset, hvor man bør være opmærksom på, at der er øget risiko for smitteoverførsel. Dette har også været med til at skabe øget fokus i forhold til forældrene og deres håndhygiejne. Børnene har haft læring af visualiseringen med mærkaterne og den efterfølgende dialog med forældre og personale.

Vi opfordrer alle forældre til at afspritte deres hænder ved ankomst til Hallandsgården. Spritdispenser hænger ved indgangen og der har vi opsat et båthorn som børnene må bruge når deres forældre har sprittet hænder. I tråd hermed opfordrer vi ligeledes til, at alle børn hver morgen får vasket hænder, inden de går ind på stuerne. Derudover har vi gennemgribende i hele huset sørget for, at der er elektroniske spritdispensere til rådighed for personalet. Alle steder, hvor der skal udføres håndhygiejne, er der opsat holdere til engangshåndklæder.

I forhold til forældrene holder vi fokus på håndhygiejnen gennem forskellige afvekslende opslag med opfordring hertil, og i forhold til børnene synger vi sange omhandlende håndhygiejne, så fokus bevares.

Endvidere har vi udarbejdet forældrerettede informationsopslag om de mest almindelige børnesygdomme med bl.a. sundhed.dk og netdoktor.dk som kilde. Dette for at få skabt tidlig opmærksomhed omkring en pågældende sygdom, og forhåbentligt herved at nedsætte risikoen for yderligere sygdomsspredning i institutionen. Vi opfordrer alle forældre til at barnet har en feberfri dag hjemme efter sygdom, inden det afleveres i Hallandsgården igen.