Praktiske informationer

Forsikring af barnet

De indskrevne børn er ikke ulykkesforsikrede gennem Hallandsgården. I skal selv sørger for, at jeres barn er ulykkeforsikret.

Fotografering

Ved forskellige arrangementer, ser vi mange forældre fotografere egne og andres børn. Det er ikke tilladt at fotografere portrætter af andre børn, men gerne situationer, hvor der er flere børn i aktivitet. Andre børns portrætter/situationsbilleder må ej heller lægges ud på hjemmesider uden de involverede børns forældres tilladelse.

På Nem Borger skal du registrerer hvorvidt dit barn må fotograferes eller ej, og samtidig skal du give tilladelse til om dit barn må figurerer på Hallandsgårdens Facebook og hjemmeside. 

Parkering

Forældre skal benytte parkering/vendepladsen foran huset eller parkeringsfortov på modsatte side. Lad ikke barnet selv åbne bildøren og brug ikke hornet til at sige farvel med.

NemBorger

På NemBorger informerer vi om jeres barns hverdag i Hallandsgården og er en kommunikationsvej mellem jer
forældre og Hallandsgården.

Log på NemBorger

Du kan også logge på via adressen: nemborger.helsingorkommune.dk

I NemBorger ser du automatisk fanebladet på dit barn. På fanebladet ”Kartotekskort” skal du indtaste de oplysninger, der vedrører dit barn. Disse oplysninger skal være indtastet, når jeres barn starter i Hallandsgården.

Legetøj

I Hallandsgården må børnene gerne have deres sovedyr med, men ikke andet legetøj hjemmefra.

Daglig kontakt og nyheder

En daglige kontakt er for os det vigtigste element i forældresamarbejdet! Der udkommer et nyhedsbrev samt en månedsplan og der vil jævnligt være informationsopslag på stuernes opslagstavler/whiteboards.

Fællesinformationer gives på tavlen ved indgangen. Det er vigtigt, at I forældre giver jer tid til at læse disse, da det er med til at fremme kommunikationen og samarbejdet.

Derudover informerer vi via Facebook, Instagram, vores hjemmeside og NemBorger

Følg Hallandsgården på Facebook

Log på NemBorger

Hallandsgårdens billeder på Instagram

Forældremøder

Der afholdes to årlige forældremøder i Hallandsgården; et om foråret og et om efteråret.

Forårets møde er delt op i vuggestue/børnehave evt. med udgangspunkt i et tema/emne.

I efteråret vælges forældrebestyrelsen, og vi fortæller om det pædagogiske og praktiske arbejde i vuggestuen og børnehaven.

Forældresamtaler

Nye forældre vil efter 3. måned tilbydes en opfølgende samtale.

Alle forældre tilbydes årligt en personlig samtale vedrørende barnets udvikling og trivsel. Det er stuens pædagog der indkalder til samtale og der er afsat ca. 20 minutter til hvert barn.

Derudover vil der altid være mulighed for at afsætte tid til en samtale efter behov.

Kontakt os

Fødselsdage

I Hallandsgårdens retningslinjer for fødselsdage kan du læse om hvordan vi afholder fødselsdage og hvad der er tilladt at medbringe

Retningslinjer for fødselsdage

Retningslinjer for sygdom

Det kan være svært at få det hele til at hænge sammen, når ens barn er sygt, det ved vi godt. Men af hensyn til både det syge barn og de andre børn og personalet, kan vi ikke have syge børn i institutionen. Det er heller ikke rart for jeres barn at være her, hvis det er sløjt og træt.

Hvis I kommer i tvivl om, hvornår jeres barn er klar til at komme i institution igen, er I altid velkommen til at ringe og snakke med os. 
Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Når barnet er i institutionen, skal det kunne deltage i de daglige aktiviteter.

Kost

Vuggestuen er med fuld forplejning.

Mere om kost og måltider i vuggestuen

Børnehaven skal have madpakker med fra mandag til torsdag.

Mere om kost og måltider i børnehaven

Fredag er madpakkefri dag, og der serveres mad til alle børn i huset.

Hallandsvej 59, 3140 Ålsgårde
Åbningstider

Mandag-torsdag
Kl. 06.30-17.00 

Fredag
Kl. 06.30-16.30

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Vuggestuen

Solstuen: 49 28 43 10

Stjernestuen: 49 28 43 11

Månestuen: 49 28 43 12

 

Børnehaven

Uglestuen: 49 28 43 13

Grævlingestuen: 49 28 43 14

Muldvarpestuen: 49 28 43 15

 

Leder

Lotte Røpke: 25 31 12 00