Forældremøder

Der afholdes to årlige forældremøder i Hallandsgården; et om foråret og et om efteråret.

Forårets møde er delt op i vuggestue/børnehave evt. med udgangspunkt i et tema/emne.

I efteråret vælges forældrebestyrelsen, og vi fortæller om det pædagogiske og praktiske arbejde i vuggestuen og børnehaven.