Forældresamtaler

Nye forældre vil efter 3. måned tilbydes en opfølgende samtale.

Alle forældre tilbydes årligt en personlig samtale vedrørende barnets udvikling og trivsel. Det er stuens pædagog der indkalder til samtale og der er afsat ca. 20 minutter til hvert barn.

Derudover vil der altid være mulighed for at afsætte tid til en samtale efter behov.

Kontakt os