Parkering

Forældre skal benytte parkering/vendepladsen foran huset eller parkeringsfortov på modsatte side. Lad ikke barnet selv åbne bildøren og brug ikke hornet til at sige farvel med.