Sprogarbejdet i børnehaven

I børnehaven arbejder vi med LæseLeg (dialogisk læsning) både som en del af den generelle sprogunderstøttende indsats, men også i forbindelse med den fokuserede og særlige indsats. Dette har vi valgt for at øge kvaliteten og udbyttet af højtlæsningen. Vi anvender materialet LæseLeg fra Mary Fonden og dette bidrager til let anvendelighed.

Mere om Læseleg