Sprogarbejdet i vuggestuen

I vuggestueafdelingen arbejder vi med 10 udvalgte babytegn. I hverdagen hjælper disse tegn det enkelte barn til at føle sig forstået og det understøtter det tidlige talesprog.

Babytegnene bliver altid anvendt sammen med sproget, det er derfor ikke tegn der kan stå alene. Vi bruger babytegn til de børn der ikke har noget sprog endnu. Så snart sproget begynder at komme så stopper vi med at bruge babytegnene og lader sproget vokse. Vi inspirerer ligeledes forældrene til at anvende babytegnene derhjemme.

MERE OM LÆSELEG