Sprogvurdering - fokuseret eller særlig indsats

Har vi børn der efter sprogvurderingen ligger i området fokuseret eller særlig indsats, anvender vi bilagsrapporten for at finde ud af, hvori deres specifikke problematikker ligger. På denne måde kan vi målrette indsatsen, og der kan udarbejdes en plan for barnet med handlingsforslag til både hjem og dagtilbud.

I Hallandsgården har vi besluttet at lave handleplaner på alle børn. Dvs. at også de børn der ligger i området generel indsats, får udarbejdet en handleplan med forslag til videre stimulering af sproget i hjemmet. Handleplaner på alle børn er tiltænkt som sprogfremmende inspirationsmateriale og guidning til forældrene.

Fokuseret indsats

Ved fokuseret indsats arbejder vi med små tilrettelagte forløb i mindre sproggrupper. Vi benytter os af sprogkufferter med konkreter, dialogisk læsning, lyd eller spil, vi sætter ind alt efter hvor det enkelte barn skal styrkes.

Vi er ofte i dialog med institutionens tilknyttede talepædagog og modtager råd og vejledning her fra. Periodevis har vi haft talepædagogen med til at afholde sproggrupper her i huset, hvilket har bidraget til yderligere udvikling af disse grupper samt inspireret til nye metoder.

Særlig indsats

Ved særlig indsats drøfter vi barnets sproglige udfordringer på TF såfremt der er givet forældresamtykke. Dette med henblik på et videre forløb, evt. i form af yderligere tests og om barnet skal modtage taleundervisning.

Bliver barnet henvist til talepædagog får vi råd og vejledning herigennem, for at kunne tilrettelægge en indsats, der er i overensstemmelse med den vejledning forældrene modtager. Vi prioriterer det er sprogvejlederne, der arbejder med børn i særlig indsats, såfremt dette ikke kan lade sig gøre er det vejledernes rolle at bistå med al sin viden.

For børn i særlig indsats bliver der også lavet mindre tilrettelagte sproggrupper, således at indsatsen kan målrettes barnets behov. Som et nyt tiltag er vi begyndt at lave små sproggrupper med de vuggestuebørn som har nogle sproglige udfordringer. Disse grupper opretter vi i samarbejde med vores talepædagog og hun deltager fem gange som inspirator. Dette tiltag er tænkt som en del af den tidlige indsats.