Tilrettelæggelse af sproglige aktiviteter

Vores børnegrupper er aldersopdelte. Denne opdeling betyder, at vi kan tilrettelægge sproglige aktiviteter, der målrettes alderen. Alle børnegrupper har hver dag morgensamling og ved samlingerne tilbyder vi børnene sprog på mange niveauer. Vi synger sange med tilhørende konkreter i form af dyr, tal og farver og for de yngste af vores børn anvender vi, udover konkreter, kropssproget i form af fagter, der ligeledes understøtter sprogudviklingen. Ved samlinger i børnehaven er der fokus på turtagning, fælles lytteopmærksomhed samt fortælling. De ældste børnehavebørn øver sig i at være midtpunkt og ”fremlægge” en oplevelse, dette understøttes evt. af billedplancher eller billeder fra dagbogen. Vi tilstræber at så mange børn som muligt får taletid ved samlingerne.