Opstart og indkøring

Når et barn starter i Hallandsgården, starter der et helt nyt kapitel i både barnets og forældrenes liv.

Den første tid kan være vanskelig, dels fordi, der er mange stærke følelser involveret både hos barn og forældre, og dels fordi, der er mange børn og voksne jeres barn skal lære at kende. Derfor er det bedst, hvis dit barn kun er i institutionen få timer den første uge, enten sammen med mor eller far eller med en voksen, jeres barn kender godt.

Det er vigtigt, at vi får talt sammen om forløb og forventninger, gerne allerede inden starten. Husk at fortælle om jeres barns vaner, sovedyr, kosthensyn o.lign.

Alle familier opfordres til at tage fotos med af familie og evt. husdyr, vi vil så lave en planche, som børnene kan kigge på og derved også kan få nogle snakke med de andre børn og personalet om deres familie. Disse er meget populære blandt børnene.

Efter ca. 3 måneder tilbydes alle forældre en samtale, hvor vi taler om, hvordan I har oplevet den første tid, og hvordan jeres barn trives. I vil selvfølgelig løbende høre om jeres barn i det daglige.

Samtalen tilbydes for at vi kan have tid til en lidt grundigere snak end den der måske sker i dagligdagen. I er naturligvis altid velkomne til at spørge i dagligdagen, hvis der er noget der er uklart eller I lige vil vende. Til denne samtale er der afsat ca. 30 minutters uforstyrret tid til at tale om netop det, I synes er vigtigt.

Personalet har tavshedspligt. Dette kan være rart at vide, hvis I som forældre gerne vil tale om emner af mere personlig karakter.

Det er nyttigt for os at have informationer om dit barn i det daglige, f.eks. hvis der er sket noget særligt for dit barn, hvis det har sovet dårligt, ikke har spist morgenmad osv. Vi vil også meget gerne vide, hvis du ved, hvad tid dit barn senest bliver hentet. Skriv diverse informationer på den røde tavle i garderoben. 

Aula

Når barnet starter i Hallandsgården, er det vigtigt at vi har tilgængelige oplysninger om barnet. Disse informationer udfyldes på Aula.

Når et lille barn starter i institution, bliver det udsat for mange flere smittekilder end før, uanset den hygiejniske standard – som vi i øvrigt mener, er meget høj hos os. Samtidig er barnets immunforsvar endnu ikke færdigudviklet. Derfor er det sandsynligt, at dit barn bliver syg flere gange i løbet af det første år.