Praktiske informationer

Praktiske informationer for Børnehuset Hallandsgården.

De indskrevne børn er ikke ulykkesforsikrede gennem Hallandsgården. I skal selv sørger for, at jeres barn er ulykkesforsikret.

Ved forskellige arrangementer, ser vi mange forældre fotografere egne og andres børn. Det er ikke tilladt at fotografere portrætter af andre børn, men gerne situationer, hvor der er flere børn i aktivitet. Andre børns portrætter/situationsbilleder må ej heller lægges ud på hjemmesider uden de involverede børns forældres tilladelse.

På Aula skal du registrerer hvorvidt dit barn må fotograferes eller ej, og samtidig skal du give tilladelse til om dit barn må figurerer på Hallandsgårdens Facebook og hjemmeside.

Forældre skal benytte parkering/vendepladsen foran huset eller parkeringsfortov på modsatte side. Lad ikke barnet selv åbne bildøren og brug ikke hornet til at sige farvel med.

På Aula informerer vi om jeres barns hverdag i Hallandsgården og er en kommunikationsvej mellem jer forældre og Hallandsgården.

Du kan også logge på via adressen: Aulainfo.dk

Oplysninger om jeres barn skal være indtastet, når jeres barn starter i Hallandsgården.

I Hallandsgården må børnene gerne have deres sovedyr med, men ikke andet legetøj hjemmefra.

En daglige kontakt er for os det vigtigste element i forældresamarbejdet! Der udkommer et nyhedsbrev samt en månedsplan og der vil jævnligt være informationsopslag på stuernes opslagstavler/whiteboards.

Fællesinformationer gives på tavlen ved indgangen. Det er vigtigt, at I forældre giver jer tid til at læse disse, da det er med til at fremme kommunikationen og samarbejdet.

Derudover informerer vi via Facebook, Instagram, vores hjemmeside og NemBorger.

Der afholdes to årlige forældremøder i Hallandsgården:

  • Om foråret
  • Om efteråret

Forårets møde er delt op i vuggestue/børnehave, evt. med udgangspunkt i et tema/emne.

I efteråret vælges forældrebestyrelsen, og vi fortæller om det pædagogiske og praktiske arbejde i vuggestuen og børnehaven.

Nye forældre vil efter 3. måned tilbydes en opfølgende samtale.

Alle forældre tilbydes årligt en personlig samtale vedrørende barnets udvikling og trivsel. Det er stuens pædagog der indkalder til samtale og der er afsat ca. 20 minutter til hvert barn.

Derudover vil der altid være mulighed for at afsætte tid til en samtale efter behov.

I Hallandsgårdens retningslinjer for fødselsdage kan du læse om hvordan vi afholder fødselsdage og hvad der er tilladt at medbringe.

Det kan være svært at få det hele til at hænge sammen, når ens barn er sygt, det ved vi godt. Men af hensyn til både det syge barn og de andre børn og personalet, kan vi ikke have syge børn i institutionen. Det er heller ikke rart for jeres barn at være her, hvis det er sløjt og træt.

Hvis I kommer i tvivl om, hvornår jeres barn er klar til at komme i institution igen, er I altid velkommen til at ringe og snakke med os.

Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Når barnet er i institutionen, skal det kunne deltage i de daglige aktiviteter.

Vuggestuen er med fuld forplejning.

Børnehaven skal have madpakker med fra mandag til torsdag.

Fredag er madpakkefri dag, og der serveres mad til alle børn i huset.