Pædagogiske læreplaner

De 6 læreplanstemaer er ikke unikke for Hallandsgården, men vores tilgang til at inddrage dem i hverdagen er vores egen.

Siden 2004 har det været et lovkrav, at dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan ud fra 6 temaer. Dette går godt i spænd med Hallandsgårdens principper om en struktur i hverdagen, som sikrer at alle børn får størst muligt udbytte af de timer de opholder sig i huset.

De seks læreplanstemaer er:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sprog
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

I Hallandsgården er hvert enkelt temas indhold tilpasset børnenes aktuelle niveau, således at det, der ligger i ethvert læreplanstema er en ting i det år, man går på månestuen, og noget helt andet det år man er uglebarn.

For at sikre, at alle børn kommer igennem alle temaer tilpasset præcis det alderstrin, hvor barnet er, har vi udarbejdet en fast struktur, for hver enkelt stue. Dette gør det lettere at integrere læreplanstemaerne i hverdagen, og sikrer samtidig at der ikke går unødig tid med at hver enkelt pædagog skal afgøre, hvordan de lovpligtige emner tænkes ind i hverdagen.

Vi oplever at vores strukturerede tilgang til læreplanstemaerne giver et langt større udbytte for børnene og frigør ressourcer, så de voksne bruger tiden på at være nærværende, i stedet for at lægge planer.

Læreplanstemaerne bruges også til at vurdere, hvor hvert enkelt barn befinder sig i deres udvikling på vej mod skoleparathed.

For hvert alderstrin findes der beskrivelser af, hvad man kan forvente børnene kan og lærer i årets løb. Målene bruges dog udelukkende til at sikre, at hvert enkelt barn får tilgodeset særlige behov, får støtte til lige præcis det, de synes er svært, og ros for det de er ekstra gode til.

I Hallandsgården har vi også erfaring for, at en høj grad af forældreinvolvering styrker børnenes læring, og sikrer et endnu større udbytte af hverdagens aktiviteter. Derfor informeres forældrene om, hvordan de konkret kan støtte op om de aktiviteter, der indgår i børnenes hverdag.

For børnene i skolegruppen har vi lagt et ekstra stort stykke arbejde i tilgangen til læreplanstemaerne. Dette er blandt andet sket i et samarbejde med Apperup skolen. Vores oplevelse er, at det ruster børnene ekstra godt til at starte livet som skolebarn.

Hvis du vil vide mere om Hallandsgårdens tilgang til læreplanstemaerne på netop dit barns alderstrin, er du altid velkommen til at kontakte os.