Bevægelsespolitik

Børn bevæger sig hele tiden. De kan ikke lade være med at bevæge sig. Det er den måde de lærer og udvikler sig på både fysisk og erfaringsmæssigt.

Vi ønsker at skabe et godt fundament, hvor alle børn udfordres til et liv med masser af bevægelse og oplever begejstring herved. Vi tænker sundhed og bevægelse som noget, der har stor betydning for barnets trivsel, selvværd og udvikling og tillige styrker fællesskabsfølelsen og relationsdannelsen børnene i mellem.

Vores værdiord er derfor følgende:

 • Begejstring
 • Udfordring
 • Fællesskab

(B)egejstring, (U)dfordring, (F)ællesskab = BUF.

Børns kropslighed er både en forudsætning og et udtryk for deres udvikling og læring. I vores bevægelsespolitik lægger vi derfor vægt på:

 • At tænke kost og sundhed ind som er en forudsætning for at barnet er i trivsel og kan være i bevægelse hver dag
 • At vores børns bevægelses niveau lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for bevægelse
 • At alle Hallandsgårdens børn er glade, sunde og aktive børn
 • At børnene bevæger sig af lyst
 • At leg, idræt og bevægelse er værdigfuldt for alle børn og voksne
 • At gode vaner grundlægges tidligt og varer hele livet
 • At faglighed, engagement og højt humør kendetegner bevægelsesaktiviteter i Hallandsgården
 • At bevægelse styrker børnenes koncentration og indlæring
 • At bevægelse er værdifuld i forhold til at være inkluderet

Vores vision er, at børnene bliver ved med at have glæde ved kropslige udfoldelser, hvorfor vi vil:

 • Give børnene kropslige udfordringer som en naturlig del af dagligdagen
 • Give børnene mulighed for at opleve et varieret bevægelsesmiljø
 • Have en kultur som stimulerer børnenes sanser og er udviklende i forhold til deres motorik og bevægelsesglæde
 • At børnene oplever glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse
 • At børnene styrker deres fysiske og psykiske sundhed ved at øge deres bevidsthed om sund levevis, herunder sammenhæng mellem kost og trivsel, velvære og glæden ved fysisk aktivitet
 • At børnene øger deres bevidsthed omkring kropssprog og kroppens reaktioner
 • At børnene udvikler kompetencer inden for deres nærmeste udviklingszone

Indenfor har vi meget bevidst indrettet stuerne med Bobles produkter og hos os fungerer de som multifunktionelle tumlemøbler. De har både funktion som møbler, men fungerer også som rekvisitter til leg, bevægelse og konstruktion. Derudover har vi indrettet et helt Bobles-tumle-rum som vi anvender til at understøtte børnenes kreative leg og bevægelse. Vores Bobles miljø appellerer til bevægelse i dagligdagen og sikrer at børnene også har rig mulighed for at blive udfordret motorisk indendørs.

Vi har søgt at skabe en legeplads, hvor børnene har mulighed for at klatre i træer, gynge, løbe, spille bold, gå balancegang, bevæge sig og eksperimentere med kroppen, og derved få en fornemmelse af hvad og hvor meget de kan med kroppen.

På legepladsen er der rig mulighed for bevægelse og derfor prioriterer vi at børnene kommer ud hver dag.

For os er det en selvfølgelighed, at børnene er ude hver dag i al slags vejr. Ude leg er præget af fri leg, cykling, motorcykler og sandkassen. Derudover sættes der løbende aktiviteter i gang, som tager udgangspunkt i handle- og læreplaner for området krop og bevægelse.

I Hallandsgården har vi mange Bobles produkter, trapper og kuperet arealer. Derfor bliver alle børn der går i vuggestue og børnehave hurtig meget gode til at bevæge sig op og ned ad trapper og på ujævnt terræn. Børnene bliver inddraget i daglige fysiske aktiviteter som oprydning, borddækning og hente mad. Børnene skal være selvhjulpne (i forhold til alder) med selv at tage tøj på og selv at klare så mange ting som muligt. Dette styrker både deres selvværd samt deres fin- og grovmotorik. Herudover sikrer vi fysisk aktivitet gennem:

 • Temauger for både vuggestue og børnehave med fokus på pædagogisk idræt
 • Cykeltræning med løbe- og pedalcykler på legepladsen
 • Deltagelse i Mini OL
 • En fast dag om ugen til Krop og bevægelse
 • Udeliv og leg på legeplads
 • Ture
 • Fredagsløb på marken (hver fredag)
 • Lege og bevægelsesaktiviteter (inde og ude)
 • Rytmik
 • Cykeldage på veje og stier
 • Tumletid i vores Bobles rum

Vi ser mange positive tegn på vores ekstra fokus på krop og bevægelse. Blandt andet oplever vi at børnene selv tager initiativ, så snart de ser rekvisitterne til en bevægelsesaktivitet. Vi oplever ligeledes at børnene i højere grad udfordrer sig selv motorisk, hvilket har stor indflydelse på børnenes selvværd da de oplever mestring og dermed tilegner sig nye kompetencer. For hele huset har DGI-certificeringen betydet at bevægelse er tænkt ind i dagligdagen som opmærksomhedspunkt og så har det øget bevægelsesglæden hos både børn og personale.

På vores månedsaktivitetsplan som alle forældre får udleveret, gør vi opmærksom på når målet for en aktivitet er krop og bevægelse. I vores dagbog på NemBørn beskriver vi de aktiviteter vi har udført. Dette gøres ud fra en faglig tilgang, hvor vi lægger vægt på hvorfor vi gør som vi gør og hvad det styrker hos barnet.