Mobbepolitik

Her i Hallandsgården er tonen fri og meget kærlig, vi tolerere under ingen omstændigheder mobning.

Hvad gør vi allerede for at forebygge:

 • Støtter børnene i at se og aflæse deres kammeraters signaler
 • Støtter børnene i at sige til og fra i forhold til hvad de vil
 • Sikre os, at børnene forstår, at vi alle er forskellige og at der er plads til dette
 • At vi gennem leg og samtale sikre os at børnene får et godt socialt samvær også på tværs af grupperne
 • At vi gennem samtale med børnene får gjort klart hvordan det er at være en god kammerat
 • Alle konflikter tages åbent og i dialog med børnene, der er involveret samtidig bliver der også taget kontakt til forældrene
 • At vi igennem at tale sammen som voksne viser børnene, at her er rummelighed
 • At vi via dokumentation både skriftligt og billedligt viser vores omgangsform og taler med forældrene.

Hvad er forældrenes rolle:

 • At samarbejde med personalet på en åben og ærlig måde
 • At imødekomme arrangementer og andet samvær med en positiv indgangsvinkel
 • At tro på, at vi ser alle børn
 • At henvende sig til personalet hvis der opstår tvivl om noget.


Hvilke tiltag gøres tydeligt:

 • Tale med børnene hvad der har været godt ved at være i børnehave
 • Ved samling tale om kammeratskab og venskab
 • Ugens prik (en leg der synliggøres og leges på tværs af grupperne efter frokost)
 • At der på skift arbejdes med en lille gruppe børn ad gangen.