Sundhedspolitik

I Hallandsgården arbejder vi løbende med temaet sundhed ved at have fokus på flere aspekter inden for bl.a. kost og hygiejne.

Forebyggelse og sundhed

I Hallandsgården arbejder vi målbevidst med at forbedre sundheden. Dette har vi bl.a. gjort ved at implementere 14 dages hygiejnetema under selve læreplanstemaet, og vi har dialoger med børnene om sund og usund kost, og om hvor de forskellige fødevarer kommer fra.

Vores hygiejnetiltag har medført et fald i børnenes sygefravær.

Vi taler med børnene om forskellen på fabriksproduceret mad og fødevarer der stammer fra naturen. Med udgangspunkt i nærmiljøet og de fødevarer og dyr der findes heromkring, introducerer vi børnene til fødevarernes vej - fra dyr og mark - til vores bord.

Børnene indgår i samarbejde med hinanden på tværs af børnehavestuerne og med vores kok, ved at de på skift deltager aktivt i tilberedning af mad i vores pædagogiske køkken. Herigennem bliver børnene præsenteret for et bredt udvalg af forskellige årstidsbestemte råvarer. Vi oplever at børnenes lyst til at være i et køkken, hvor de får lov til at snitte og hakke og have køkkenredskaber i hænderne, smitter af på lysten til at smage på råvarer, de tidligere ikke har smagt.

I institutionen har vi en kostpolitik der er udarbejdet af forældrebestyrelsen, personalet og husets kok. Med den har vi fokus på sunde veltilberedte måltider.

Læs mere om vores kostpolitik

Endvidere har vi en sukkerpolitik der er udarbejdet efter princippet sund fornuft. Herigennem vil vi gerne give børnene nogle sunde kostvaner. Vi mener ikke at sunde kostvaner kun er lig med nul sukker tolerance. Vi mener derimod, at børnene skal lære at få et fornuftigt forhold til slik, kager og andre søde sager. Hallandsgården serverer derfor ikke søde sager til børnene i dagligdagen, men ved festlige lejligheder og højtider, bliver der serveret søde sager i moderate mængder.

Læs mere om vores sukkerpolitik

 

Vi har sammen med børnene skabt øget opmærksomhed på korrekt håndhygiejne. 
Vi har fortalt børnene om bakterier og vira og om hvordan vi kan blive syge af disse. Vi har arbejdet kreativt med temaet ved at producere bakterier i papmache, vi har lavet plancher og tegninger med udklip fra reklamer, med udgangspunkt i artikler vedr. hygiejne i hjemmet og til kroppen.
Vi har involveret forældrene ved at opfordre dem til, sammen med børnene, at finde emballager, der benyttes i hjemmet i forbindelse med hygiejniske gøremål.

Børnene har sammen med personalet afmærket med farverige mærkater, de steder i huset, hvor man bør være opmærksom på, at der er øget risiko for smitteoverførsel. Dette har også været med til at skabe øget fokus i forhold til forældrene og deres håndhygiejne. Børnene har haft læring af visualiseringen med mærkaterne og den efterfølgende dialog med forældre og personale.

Vi opfordrer alle forældre til at afspritte deres hænder ved ankomst til Hallandsgården. Spritdispenser hænger ved indgangen og der har vi opsat et båthorn som børnene må bruge når deres forældre har sprittet hænder. I tråd hermed opfordrer vi ligeledes til, at alle børn hver morgen får vasket hænder, inden de går ind på stuerne. Derudover har vi gennemgribende i hele huset sørget for, at der er elektroniske spritdispensere til rådighed for personalet. Alle steder, hvor der skal udføres håndhygiejne, er der opsat holdere til engangshåndklæder.

I forhold til forældrene holder vi fokus på håndhygiejnen gennem forskellige afvekslende opslag med opfordring hertil, og i forhold til børnene synger vi sange omhandlende håndhygiejne, så fokus bevares.

Endvidere har vi udarbejdet forældrerettede informationsopslag om de mest almindelige børnesygdomme med bl.a. sundhed.dk og netdoktor.dk som kilde. Dette for at få skabt tidlig opmærksomhed omkring en pågældende sygdom, og forhåbentligt herved at nedsætte risikoen for yderligere sygdomsspredning i institutionen. Vi opfordrer alle forældre til at barnet har en feberfri dag hjemme efter sygdom, inden det afleveres i Hallandsgården igen.